Gwarancja

 

Produkty sprzedawane w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w towarze, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym sklepem. Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

 


 

Zwrot


Klient jest zobowiązany odesłać lub dostarczyć towar na swój koszt bez zbędnej zwłoki. Produkt należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi. Misy barberskie i fryzjerskie , prosimy zwracać na palecie , paskowane. Misy i umywalki fryzjerskie odesłane w kartonach bez palety nie będą przyjmowane. Przesyłki paletowe lub przesyłki większych gabarytów muszą zostać dostarczone na samochód kuriera. W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu Spółka zaleca dołączyć do przesyłki kopię oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 

Ważne informacje związane z odbiorem towaru:

 

 • Dostawy towarów realizowane są zazwyczaj w ciągu 48 godzin od dnia odbioru przesyłki z magazynu. Z przyczyn niezależnych/losowych firma spedycyjna zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu dostawy – na co sklep nie ma wpływu.

 • Sklep nie ma wpływu na godzinę i ostateczną datę dostawy. Każda firma spedycyjna otrzymuje od nas numer telefonu do Klienta z prośbą o wcześniejszy kontakt. Jednak to, czy kurier zadzwoni do Państwa czy nie zależy tylko od niego.

 • Dostawy są realizowane zazwyczaj w godzinach 8-16. Niestety nie mamy możliwości przełożenia dostawy na godziny po 16.00 lub weekend - jest to dodatkowo płatna usługa, którą oferują tylko niektóre spedycje.

 • Kurier/kierowca nie wnosi towaru do domu. Towar przyjeżdża zazwyczaj na paletach (armatura lub ceramika lub małe elementy mogą przyjechać w kartonach). Paleta jest ściągana przez kierowcę z samochodu na poziom "0" za pomocą windy. Kierowca za pomocą wózka paletowego ręcznego może przesunąć paletę na poziomie "0" w dogodne miejsce zbliżone od miejsca rozładunku o kilka metrów - przy czym są to indywidualne uzgodnienia z kierowcą/kurierem.

 • W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub nieobecności Klienta - jeżeli towar wróci na magazyn - Klient będzie obciążony dodatkowymi kosztami transportu.

 • Klient zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru w obecności kuriera.

 • Należy obejrzeć opakowanie transportowe np. czy paleta nie posiada śladów uderzeń, otarć czy rozerwanej lub uszkodzonej folii, powyłamywanych nóżek palety", czy opakowanie nie jest zgniecione.

 • Jeżeli paleta lub przesyłka budzi jakiekolwiek wątpliwości prosimy o zrobienie zdjęć przed jej otwarciem.

 • Reklamacje dotyczące rozbieżności ilościowej należy zgłosić w ciągu 24 godzin od dnia dostawy. Po tym czasie reklamacje dotyczące ilości dostarczonego towaru nie będą uwzględnione.

 • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki należy:

  • W obecności kuriera spisać protokół reklamacyjny uszkodzenia (jedna kopia dla klienta). Protokół musi być podpisany przez Odbiorcę i kierowcę dostarczającego towar – oraz musi być wyraźnie napisane, iż „Protokół został spisany w obecności kuriera”. Data spisania protokołu musi być zbieżna z datą dostawy.

  • Wykonać zdjęcia uszkodzeń z widoczną nazwą towaru i ilością uszkodzeń w obecności kierowcy. Gdy widoczne jest uszkodzenie palety z zewnątrz (przetarcie, uszkodzenie folii, powyłamywane nóżki palety czy deski, podarty karton itp.) należy również wykonać zdjęcia przed otwarciem zawartości.

  • Zgłosić wystąpienie uszkodzeń wraz z przesłaniem zdjęć i protokołu reklamacyjnego w ciągu 3 dni od daty dostawy.

 • Za źle spisany protokół - w tym zabezpieczający interesy kuriera - odpowiedzialność ponosi Klient. Na protokole powinna być opisana rzeczywista sytuacja.

 • W przypadku odmowy spisania protokołu przez kierowcę/kuriera prosimy spisać/sfotografować nr rejestracyjny auta, którym dostarczono przesyłkę oraz natychmiast poinformować nas o tym fakcie.

 • W przypadku rozbieżności stanowisk kierowca/kurier lub Odbiorca ma prawo nanieść swoje uwagi i zastrzeżenia w protokole w polu „komentarz”

 

Najczęstsze błędy przy wypełnianiu protokołu z kurierem:

 1. Uszkodzenie opakowania: „nie” (nawet jeśli na opakowaniach są ślady uszkodzeń)

 2. Wykonano zdjęcie: „nie”

 3. Czy opakowanie przesyłki jest wystarczające?: „NIE - brak zabezpieczeń ‘’ lub „ źle zabezpieczona”

 4. Komentarz: „paleta nienaruszona, opakowania bez śladów uderzenia”

 5. Brak zapisania na protokole informacji: „Protokół spisany w obecności kuriera”

 6. Data protokołu i data dostawy nie są takie same.

 

W przypadku błędnie spisanego protokołu uszkodzeń lub braku takiego protokołu reklamacje mogą zostać odrzucone.

 


 

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Prześlij do nas zdjęcia wykrytych wad ze szczegółowym opisem reklamacji.

 2. W ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

 3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

 4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni.

 

WAŻNE!

Prosimy o sprawdzenie towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu - w obecności kuriera!

Art. 76 Prawa Przewozowego
Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@fryz24.pl lub telefonicznie: +48 668 668 100 Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Fryz24.pl Sklep fryzjerski i barberski Strzelce Opolskie

Masz pytanie? Napisz lub zadzwoń!

Fryz24.pl Sklep fryzjerski i barberski Strzelce Opolskie
Fryz24.pl Sklep fryzjerski i barberski Strzelce Opolskie
Fryz24.pl Sklep fryzjerski i barberski Strzelce Opolskie
Fryz24.pl Sklep fryzjerski i barberski Strzelce Opolskie
Fryz24.pl Sklep fryzjerski i barberski Strzelce Opolskie

ZNAJDŹ NAS

 

Fryz24.pl Sklep fryzjerski i barberski Strzelce Opolskie   Facebook/Fryz24

 

Fryz24.pl Sklep fryzjerski i barberski Strzelce Opolskie   Instagram/Fryz24

KONTAKT Z NAMI

 

 Fryz24.pl Sklep fryzjerski i barberski Strzelce Opolskie    668 668 100

 

Fryz24.pl Sklep fryzjerski i barberski Strzelce Opolskie   biuro@fryz24.pl

 

 Fryz24.pl Sklep fryzjerski i barberski Strzelce Opolskie    ul. Kozielska 17

         47-100 Strzelce Opolskie

created by Słoneccy.pl