Jak możesz złożyć reklamację.

Reklamację możesz wysłać na nasz adres mailowy biuro@fryz24.pl wraz ze zdjęciami potwierdzającymi wadę produktu .

Jeżeli twoja reklamacja zostanie uznana produkt będzie mógł być wymieniony na nowy lub będziemy chcieli zapoznać się z wadą osobiście w tym celu odbierzemy go od Ciebie swoim kurierem na nasz koszt.

 

1. Fryz24.pl sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom produktów bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach K.c., w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie na adres QUELLE Joanna Bednarska ul. Kozielska 17 47-100 Strzelce Opolskie lub poprzez przesłanie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fryz24.pl.

3. Zgłoszona reklamacja powinna zawierać :

a) imię i nazwisko lub Nazwa Firmy

b) adres do korespondencji,

c) adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,

e) dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,

f) datę nabycia towaru,

h) preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji,

i) dowód zakupu towaru (kopia paragonu lub kopia faktury).

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi dostarczy wadliwy towar na koszt Sprzedawcy pod adres: QUELLE Joanna Bednarska ul. Kozielska 17 47-100 Strzelce Opolskie Po poinformowaniu Sprzedawcy o chęci reklamacji, Sprzedawca zamawia przesyłkę kurierską na swój koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

5. QUELLE Joanna Bednarska rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia reklamacji, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu.

6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

Fryz24.pl Sklep fryzjerski i barberski Strzelce Opolskie

Masz pytanie? Napisz lub zadzwoń!

Fryz24.pl Sklep fryzjerski i barberski Strzelce Opolskie
Fryz24.pl Sklep fryzjerski i barberski Strzelce Opolskie
Fryz24.pl Sklep fryzjerski i barberski Strzelce Opolskie
Fryz24.pl Sklep fryzjerski i barberski Strzelce Opolskie
Fryz24.pl Sklep fryzjerski i barberski Strzelce Opolskie

ZNAJDŹ NAS

 

Fryz24.pl Sklep fryzjerski i barberski Strzelce Opolskie   Facebook/Fryz24

 

Fryz24.pl Sklep fryzjerski i barberski Strzelce Opolskie   Instagram/Fryz24

KONTAKT Z NAMI

 

 Fryz24.pl Sklep fryzjerski i barberski Strzelce Opolskie    668 668 100

 

Fryz24.pl Sklep fryzjerski i barberski Strzelce Opolskie   biuro@fryz24.pl

 

 Fryz24.pl Sklep fryzjerski i barberski Strzelce Opolskie    ul. Kozielska 17

         47-100 Strzelce Opolskie

created by Słoneccy.pl